ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

შპს „ბბ ჯგუფი“ წარმოადგენს საერთაშორისო გადაზიდვებისა და ექსპედირების კომპანიას, რომელიც ახორციელებს ტვირთების სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო ტრანსპორტირებას მსოფლიოს ნებისმიერი მიმართულებით. კომპანიას გააჩნია 10 წლიანი გამოცდილება. 

მაღალკვალიფიციური და მოტივირებული კადრებით დაკომპლექტებული პერსონალი გადაზიდვის სფეროში გთავაზობთ სატრანსპორტო, საექსპედიტორო და ლოჯისტიკური მომსახურების სრულ სპექტრს, როგორც საქართველოს, ევროპის, კავკასიის, ასევე აზიისა და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

ჩვენთვის პრიორიტეტი თანამედროვე მიდგომებია. BBGROUP-ის თანამშრომლები გამოირჩევიან საქმისადმი ერთგულებითა და მაღალი კვალიფიკაციით.