სერვისები

თქვენი ინტერესებისა და მოთხოვნების შესაბამისად ინდივიდუალური წინადადება მზადდება.


ტარიფის კალკულაციისთვის შემდეგი ინფორმაცია გვჭირდება:


•დატვირთვის მისამართი;
•ტვირთის სახეობა;
•ტვირთის მოცულობა და წონა;
•ტვირთის ტრანსპორტირების მარშუტი.