სახმელეთო

ბბ ჯგუფი გთავაზობთ სახმელეთო გადაზიდვების ფართო სპექტრს. ჩვენი საოპერაციო გუნდი შემოგთავაზებთ ოპტიმალურ მარშუტს და თქვენს მოთხოვნებზე ორიენტირებულ ფასს. სახმელეთო გადაზიდვები მოიცავს შემდეგი ტიპის სერვისებს:

  • მთლიანი მანქანები;
  • ნაკრები ტვირთები (გრუპაჟი);
  • ქვეყნის შიგნით ტვირთის ტრანსპორტირება;
  • რეჟიმული გადაზიდვები;
  • ტვირთების ექსპორტზე გატანა;
  • ტვირთების იმპორტირება;
  • სახიფათო ტვირთის ტრანსპორტირება (ADR).