საზღვაო

ბბ ჯგუფი გთავაზობთ ტვირთის გადაზიდვის ოპტიმალურ ღირებულებას, საერთაშორისო აგენტებისა და პარტნიორების დახმარებით.

ბბ ჯგუფი უზრუნველყოფს სრულ კონტროლს ტვირთის გადაადგილებაზე, ყოველდღიურ მონიტორინგს და გადაზიდვის გამჭვირვალობას.