სარკინიგზო

ბბ ჯგუფი ახორციელებს საერთაშორისო სარკინიგზო ტრანსპორტით თქვენი ტვირთების გადაზიდვას ევრაზიის კონტინენტის იმ ქვეყნებში სადაც საქართველოს სარკინიგზო ხაზით შესაძლებელია დაკავშირება.

სარკინიგზო გადაზიდვები ცალკეულ შემთხვევებში წარმოადგენს უფრო იაფ სატრანსპორტო საშუალებას ვიდრე სხვა გადაზიდვის სახეები.