საბაჟო-საბროკერო მომსახურება

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ საბაჟო-საბროკერო მომსახურებას, რაც მოიცავს ტვირთების საექსპორტო დეკლარაციების მომზადებასა და სხვა საბაჟო ფორმალობების მოგვარებას.

კვალიფიკაციური ბროკერები  როგორც ექსპორტზე, ისე იმპორტზე ყველანაირ საბაჟო პროცედურას მოგიგვარებენ, ასევე დაგეხმარებიან საბუთების სწორად და დროულად წარმოებაში.